Fjernvarme
- den mest miljøvenlige opvarmningsform

Miljøvenlig
Fjernvarmeunit
Vindmøller solceller

64% af de danske boliger får deres varme via fjernvarme, som er den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at opvarme dit hus på.

  • En stor del af fjernvarmen i Danmark stammer fra overskud fra elproduktion, altså fra kraftvarmeværker. Når man producerer el, udvikles der store mængder varme. Det er den varme, der bruges til fjernvarme.

    Fjernvarmeværker producerer varme vha. solvarmeanlæg, eller når de f.eks. brænder affald eller biobrændsel af. Andre mindre varmeværker bruger gas til produktion af varme.

  • Man betaler for sin fjernvarme med en fast pris, som er uafhængig af dit forbrug, og en variabel pris, som er afhængig af dit forbrug. Vær opmærksom på, at der kan være stor forskel mellem de forskellige fjernvarmeværker.
  • I alle bygninger skal der være målere, der måler forbruget af varme i den enkelte bolig eller erhvervsejendom.

Udover installationen af fjernvarmeanlæg, har vi også stor erfaring i indstilling af klimastyring og natsænkning, sommerdrift og vinterdrift, indstilling af radiatorer og varmtvandsbeholder.

Germina Termix og Danfoss er begge danskproduceret fjernvarmeunits, hvis kvalitet vi tør stå inde for.