Profil af Guldhammer A/S

Vi har gennemført vores generationsskifte og Guldhammer A/S ejes nu af Bent Thorsen. Firmaet vil blive ført videre i samme ånd som hidtil, og Vagn Guldhammer vil være tilknyttet indtil videre.

I dag er 14 engagerede medarbejdere med til at drive værkstederne med tilhørende lager og kontor, plus det tilkøbte firma Karup VVS og Blik.

Vagn Guldhammer købte firmaet i 1975, hvor det var en traditionel landsbysmedje, men har gennem årene fulgt med udviklingen, så firmaet har i dag mange spændende og udfordrende opgaver.

Guldhammer A/S er beliggende tæt på Jyllands midtpunkt midt i den smukke natur ved Kongenshus hede og Karup Å.

Vores beliggenhed tæt ved Karup Å har været medvirkende til, at vi har har oparbejdet en egenproduktion af maskiner til dambrugserhvervet. Vi fremstiller beluftere og vacuumfiskepumper, som bliver solgt både i Danmark og udlandet.