CO2-NEUTRALE VARMEKILDER

Hvis din varmekilde i dag stammer fra enten olie eller naturgas, kan der være mange penge at spare på varmeregningen, hvis du skifter til et biobrændselsanlæg.

Ved nyanskaffelse af et biobrændselsanlæg er der en række lovkrav til selve anlægget og til installationen, du skal være opmærksom på. Det er dit ansvar som forbruger, at krav til virkningsgrad, partikel-emission og brandmæssige forhold er overholdt. Vælg derfor en installatør der har erfaring på området.
Guldhammer A/S både sælger, montere, vedligeholder og laver service på biobrændselsanlæg. Især VETO, Twin Heat, BAXI og Woody er alle mærker vi på daglig basis beskæftiger os med.

I Danmark dækker biobrændsel over mere end to tredjedele af det samlede forbrug af vedvarende energi, hvilket svarer til ca. 70%. Hovedparten af biomassen er halm, træ og bionedbrydeligt affald.

Fyrring med brænde, træpiller eller andet biologisk materiale kan både være en billig og miljøvenlig måde at opvarme sit hus på, forudsat, at du har et energi-effektivt fyrringsanlæg, og samtidig husker at fyre rigtigt.

Selvom fyring med træ, flis, træpiller, halm eller korn er forholdsvis CO2-neotralt (afhængig af hvordan materialet er produceret, transporteret, osv.), er det dog samtidig også kilde til udledning af sundhedsskadelige stoffer i form af partikler og tjærestoffer. Det er derfor vigtigt at vælge et anlæg, som har en god og effektiv forbrænding, og at man altid fyre med rent og tørt brændsel. Hvilket materiale eller fyringsanlæg der passer bedst til dig, afhænger bl.a. af din boligsituation, boligstørrelse, og hvor meget arbejde du ønsker at lægge i fyringen.

Bygningsreglementet stiller krav til bl.a. fyringsanlæg og aftrækssystemer inden man tillader installation af biobrændselsanlæg. Lad os hjælpe dig med et overblik.

HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING?

RING TIL OS PÅ 97 45 61 33
- VI SIDDER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG...

CO2

Overvejelser inden et biobrændselsanlæg:

  • Der er arbejde forbundet med at fylde på anlægget
  • Der kan være støj, støvgener og partikelforurening
  • Kedlen kræver plads
  • Der skal være mulighed for at opbevare brændsler tørt
  • Kedlen skal renses, vedligeholdes og tømmes for aske