Biobrændselsanlæg
- CO2-neotrale varmekilder

wood-336547_1920
flames-1645399_1920
straw-1529063__340

Fyrring med brænde, træpiller eller andet biobrændsel kan både være en billig og miljøvenlig måde at opvarme sit hus på, hvis man har et energi-effektivt fyrringsanlæg, og samtidig husker at fyre rigtigt.

Selvom fyring med træ, flis, træpiller, halm eller korn er forholdsvis CO2-neotralt (afhængig af hvordan materialet er produceret, transporteret, osv.), er det samtidig også kilde til udledning af sundhedsskadelige stoffer i form af partikler og tjærestoffer. Det er derfor vigtigt at vælge et anlæg, som har en god og effektiv forbrænding, og at man altid fyre med rent og tørt brændsel. Hvilket materiale eller fyringsanlæg der passer bedst til dig, afhænger bl.a. af din boligsituation, boligstørrelse, og hvor meget arbejde du ønsker at lægge i fyringen.

Med et biobrændselsanlæg kan der være mange penge at spare på varmeregningen, hvis du eksempelvis skifter fra olie eller naturgas.

Bygningsreglementet stiller dog krav til bl.a. fyringsanlæg og aftrækssystemer inden man tillader installation af biobrændselsanlæg. Lad os hjælpe dig med et overblik.

VETO

Overvejelser inden et biobrændselsanlæg:

  • Der er arbejde forbundet med at fylde på anlægget
  • Der kan være støj, støvgener og partikelforurening
  • Kedlen kræver plads
  • Der skal være mulighed for at opbevare bærndslet tørt
  • Kedlen skal renses, vedligeholdes og tømmes for aske