Håndværkets Ankenævn
- behandling af forbrugerklager

Behandler klager fra forbrugere, hvor virksomheden der klages over, ikke har responderet på klagepunkterne.

HÅNDVÆRKETS ANKENÆVN
Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.:
E-mail:
Hjemmeside:

7020 2537 (kl. 13.00 - 15.00)
info@hvanke.dk
www.hvanke.dk