Blikarbejde

Guldhammer A/S udfører bl.a. inddækninger af skorstene, sålbænke og på kviste, ligesom vi opsætter eller udskifter tagrender og nedløb.
Både i zink og kobber.

Vi er altid parate til give et forslag til den mest hensigtsmæssige løsning.