Forside
  Profil
  Personale
  Kontakt
VVS
Industri
Smede
Landbrug
Dambrug
Aquaculture
Biobrændselsanlæg
 
Guldhammer glæder os over at være en del af dette projekt ved Silkeborg
Vi hos Guldhammer glæder os over at være en del af dette projekt ved Silkeborg, hvor vi har leveret varmepumper til teknikbygninger: Med sine 12.436 solfangere bliver anlægget på Sejling Hede ved Silkeborg verdens største af sin slags og kommer med sine 80.000 MWh årligt til at dække 20 procent af det årlige varmeforbrug i Silkeborg svarende til 4.400 husstande.
Anlægget opføres af fra Arcon-Sunmark fra Skørping og er første led i Silkeborg Kommunes målsætning om udelukkende at producere CO2-neutral varme i 2030.

Læs mere på: https://ing.dk/…/verdens-stoerste-solvarmeanlaeg-paa-vej-ve…
 Tilbage